Koszt inwentaryzacji budynków

Zakrojone na szeroką skalę prace remontowe wymagają uzyskania pozwolenia, wydawanego na podstawie projektu technicznego budynku. W wielu przypadkach koniecznością okazuje się również przeprowadzenie inwentaryzacji, która dostarcza szczegółowych danych o wymiarach dowolnego wycinka przestrzeni. Jakie koszty wiążą się z tego rodzaju usługą? Od czego zależy koszt inwentaryzacji budynków i jaka technologia dominuje pod względem wydajności i precyzji pomiarowej?

Jakie koszty generuje inwentaryzacja budynków Cena usługi i czynniki, które ją kształtują.

Cyfryzacja różnych dziedzin gospodarki stała się faktem i nie ominęła również sektora budowlanego. Nowoczesna inwentaryzacja nieruchomości następuje metodą skanowania laserowego. Urządzenie skanujące zbiera dane z milionów punktów przestrzeni, a następnie konwertuje je do formatu zrozumiałego dla oprogramowania CAD. Dalsza obróbka skutkuje stworzeniem zaawansowanego modelu trójwymiarowego, który posłuży jako baza do realizacji prac konstrukcyjno- remontowych. Tak w skrócie wygląda obecnie skanowanie laserowe w Warszawie lub jakimkolwiek innym mieście. Mówiąc o kosztach całego procesu, musimy uwzględnić nie tylko powierzchnię poddawaną inwentaryzacji, lecz przede wszystkim zakres dalszych usług, jakie pozostają z nią związane. W pakiecie podstawowym otrzymujemy rzut przestrzenny z wymiarami wszystkich zakamarków pomieszczeń. Jeżeli potrzebujemy dorzucić dodatkowe usługi, których nie posiada standardowa inwentaryzacja budynków cena wzrośnie w zależności od rozmachu zamówienia. Stworzenie wirtualnego spaceru po nieruchomości lub wizualizacji w programie graficznym wymaga już większych nakładów pracy eksperckiej. Można jednak przyjąć, że skanowanie laserowe w Warszawie wraz z dostarczeniem odwzorowania projektu architektonicznego powinno zamknąć się w kwotach 6-12 zł za metr kwadratowy.

Im większa przestrzeń poddawana pomiarowi, tym atrakcyjniejsze rabaty czekają na klienta. Jeden wniosek pozostaje pewny- inwentaryzacja budynków skanerem 3D okazuje się ekonomiczną metodą na realizację różnych celów budowlanych. Gwarantuje jednocześnie nieporównywalnie większą dokładność i szybkość niż pomiary techniką tradycyjną, jakie powoli staje się echem przeszłości.

Skanowanie laserowe w Warszawie

Kompleksowa inwentaryzacja budynków wymaga dostępu do wydajnego skanera 3D i znajomości narzędzi do projektowania wspomaganego komputerowo. Najlepszym sposobem przeprowadzenia inwentaryzacji w nieruchomościach wszelkiego typu pozostaje outsourcing usługi do specjalistycznej firmy zewnętrznej, która wykonuje skanowanie laserowe dla różnych przestrzeni prywatnych i biznesowych. Superplanr realizuje zlecenia na terenie całej Polski, kierując swoją ofertę do inwestorów indywidualnych i firmowych, potrzebujących dokładnego opisu rzeczywistego stanu nieruchomości. Więcej informacji o usłudze, jaką jest skanowanie laserowe w Warszawie i innych lokalizacjach, znajdziesz na stronie internetowej Superplanr- www.superplanr.pl.