Rodzaje oraz sposób wytwarzania uszczelek w ruchu obrotowym.

Uszczelka typu Simmering

Simmeringi to tzw. pierścienie uszczelniające. Wykorzystuje się je głównie do uszczelniania połączeń ruchomych, w których prędkość współpracujących ze sobą elementów obrotowych jest stosunkowo duża. Uszczelki te zbudowane są od zewnątrz z powierzchni walcowej, wykonanej z blachy stalowej lub też elastomeru czyli polimerowego tworzywa sztucznego. Ma ona za zadanie uszczelnienie pierścienia i umożliwienie mu odpowiedniej zabudowy. Drugim elementem składowym jest warga uszczelniająca z elastomeru jako zarówno ruchome jak i spoczynkowe uszczelnienie wału.
W uszczelce typu simmering, warga uszczelniająca dociskana jest sprężyną w celu uzyskania odpowiedniej siły promieniowej, zapewniającej ścisły styk z wałkiem i uzyskaniem pożądanej szczelności. Simmeringi mogą być również zbudowane z gumy, wzmocnione metalową wkładką i stosuje się je do uszczelnień pracujących w smarze, oleju bądź wodzie.

Montaż uszczelnień

Zasadą ogólnie panującą jest zasada o przestrzeganiu wyjątkowej czystości podczas montażu uszczelnień. Stanowisko montażowe powinno być przygotowane przez doświadczonego instalatora oraz przy pomocy odpowiednich narzędzi. W celu ułatwienia montażu uszczelnień, zalecane jest uprzednie przetarcie wału oraz uszczelnienie go środkiem smarnym, który docelowo ma być przytrzymywany przez uszczelnienie.
W przypadku uszczelnień z wargą, dodatkowo również przestrzeń między wargą pierwotną a wargą wtórną również należy wypełnić smarem, aby zmniejszyć moment tarcia.
Podczas gdy montowane są uszczelnienia ze wzmocnieniem metalowym, stanowisko montażowe powinno zapewniać możliwość sprawdzenia wału oraz otworu oprawy w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami technicznymi i poprawnością ich stanu.

Uszczelka Oring

Spośród wieku dostępnych na rynku systemów uszczelnień, jednym z podstawowych są uszczelki oring. Głównym założeniem oringów jest uzyskanie możliwie jak najbardziej szczelnego połączenia między komponentami. W tym celu zazwyczaj oringi stosuje się jako indywidualnie dobrane do miejsca montażu. Uszczelki te zazwyczaj wykonuje się z różnego rodzaju materiałów, wśród których dominują materiały elastomerowe czyli tworzywa sztuczne lub naturalne z dużą zdolnością do odwracalnej deformacji.
Oring jest pierścieniem uszczelniającym, posiadający kołowy przekrój. Kształt uszczelek typu oring, przypomina figurę przestrzenną zwaną torus. Uszczelki oringi mogą posiadać różne rozmiary, a najpopularniejsze z nich to te o średnicy sznura od 0,35 do 12 mm. średnicy. Jednak średnica zewnętrzna może wynosić nawet 5000mm.
Oringi znajdują zazwyczaj zastosowanie w wielu przeróżnych dziedzinach przemysłu. Zazwyczaj tego typu uszczelniania techniczne używane są w urządzeniach oraz instalacjach technicznych. Mogą być również stosowane w mechanice pojazdowej lub jako uszczelki do kotłów parowych, kompresorów oraz rurociągów.
jak więc widać uszczelki oringi spełniają swoje zadania zarówno w przemyśle ciężkim jak i w niewielkich urządzeniach o zastosowaniu domowym.