Systemy przeciwpożarowe – krótka charakterystyka

Los bywa nieprzewidywalny i tym samym nie wszystko da się przewidzieć. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby minimalizować dane zagrożenia. Tak też jest z pożarem, który może stanowić poważny problem. Jednak dzięki temu, że zdecydujemy się na montaż systemów przeciwpożarowych, mamy szansę zagrożenie zdusić w zarodku.

Systemy przeciwpożarowe i ich przeznaczenie

Sam system przeciwpożarowy to połączenie kilku współpracujących ze sobą urządzeń, a wspólnym celem ich pracy jest wykrywanie oraz przeciwdziałanie skutkom ewentualnego pożaru. Dzięki temu, że pożar zostanie szybko wykryty i zlokalizowany, to z oczywistych względów wzrastają szanse na to, aby ugasić. Co więcej, jest to również szansa na niedopuszczenie do poważnych strat ludzkich i materialnych. Zatem nie powinno być zaskakujące, że naprawdę warto pokusić się o montaż takowej instalacji. W jednakowym stopniu dotyczy to mieszkań prywatnych, firm i budynków użyteczności publicznej.

Systemy przeciwpożarowe z czego powinny się składać?

Jak już wspomnieliśmy instalacje przeciwpożarowe, przeznaczone są do wykrywania niebezpieczeństwa związanego z pożarem i jego następstwami. Te podstawowe systemy ppoż. składają się z czujników ognia i dymu, centralki sterującej i urządzeń gaśniczych w formie stałej. Doskonałym przykładem tego ostatniego elementu jest sieć rur wypełnionych środkiem gaśniczym i dyszami wylotowymi. Same systemy przeciwpożarowe da się bez większych problemów podzielić na kilka typów. Najczęściej klasyfikuje się je ze względu na wykorzystywany typ środka gaśniczego. Zatem możemy wyróżnić tu systemy gaszenia: wodą, pianą, mgłą wodną, a także gazem. Zdecydowanie największą popularnością cieszy się pierwsze rozwiązanie, a pozostałe są wykorzystywane tam, gdzie użycie wody jest niemożliwe.
Na koniec warto jeszcze nadmienić, że przy wystąpieniu pożaru należy pamiętać nie tylko o samym jego gaszeniu. Konieczne jest też wcześniejsze zadbanie o jak najsprawniejszą ewakuację dla wszystkich przebywających wewnątrz budynku zagrożonym pożarem.