Na czym polega badanie gruntu?

Przeciętny obywatel, noszący się z zamiarem zakupu działki lub budowy domu, nie zawsze uwzględnia wszystkie czynniki, które wpłyną ostatecznie na powodzenie jego planów. Jednym z istotniejszych jest tu typ oraz właściwości gruntu, na którym wydzielono daną działkę. Do jego szczegółowej analizy służą badania geotechniczne, których wynik może stać się niezwykle użytecznym narzędziem przy planowanej budowie.

Czym jest badanie gruntu?

By przeprowadzić analizę gruntów, będziemy musieli skorzystać z pomocy geotechnika lub inżyniera geologa – samodzielne pobranie próbek nie wchodzi tu w grę. Badanie gruntu wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń oraz wiedzy, którą nie dysponują laicy. Jeżeli chodzi o podstawę prawną dla prowadzenia takich badań, wymagane są one obecnie także w budynkach osób prywatnych, choć w wielu przypadkach decyzja w tej sprawie oparta bywa na opinii architekta.

Konkretne plany budowlane, w tym wykonanie podpiwniczenia oraz użyte materiały, warto uzależnić od wyniku badania. Próbki, które zostaną pobrane z gruntu danej działki, pozwolą na zrozumienie struktury wód gruntowych, składu ziemi (także w jej głębszych warstwach) oraz określenie możliwych obciążeń budowlanych na tym terenie. Warunki gruntowe to coś, na co nabywca działki właściwie nie ma wpływu, jednak ich uwzględnienie pomoże uniknąć utopionych kosztów. Badanie gruntu ma jednak duże większe znaczenie, niż tylko finansowe – od stabilności budynku zależeć będzie życie i zdrowie jego mieszkańców.

Badanie gruntu – jak przebiega?

Decyzja o przeprowadzeniu takiej analizy dobrze rokuje planowanej budowie. W wielu przypadkach bywa także konieczna, gdy architekt nie jest skłonny do przedstawienia projektu domu bez zapoznania się ze stanem gruntu. Samo badanie gruntu to stosunkowo szybki proces, choć musimy uzbroić się w cierpliwość, jeśli chodzi o końcowe wnioski z przeprowadzonych badań.

Przybyli na miejsce geotechnicy pobierają z gruntu co najmniej kilka próbek, które następnie są dokładnie badane w laboratorium. Oceniany jest zarówno sam skład gruntu, jak i obecność wód gruntowych, łącznie ze zjawiskiem sufozji (wypłukiwania). Ocenie podlega także zachowanie ziemi w różnych warunkach atmosferycznych i sejsmicznych, zjawiska krasowe oraz szereg innych możliwych zagrożeń.

Gdy analiza laboratoryjna dobiegnie końca, nadchodzi czas na stworzenie dokładnego raportu, który ujmuje wszystkie potencjalne niebezpieczeństwa budowy w danym miejscu. Raport z badania gruntu powinien zawierać przy tym również listę praktycznych zaleceń, dzięki której możliwe będzie postawienie stabilnego, niepodatnego na uszkodzenia budynku.

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.