Resurs UDT – co oznacza?

Przepisy z 2019 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wprowadziły wymóg odtworzenia historii eksploatacji urządzeń w celu dokonania oceny ich stanu technicznego. Wymóg ten odnosi się do tzw. resursu, który wyznacza graniczne parametry stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego urządzeń.

Resurs to parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego urządzenia określane na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia urządzeń w założonym czasie eksploatacyjnym z uwzględnieniem warunków użytkowania. Oznacza to, że resurs maszyny to ustalony czas eksploatacji sprzętu, w którym gwarantowane jest bezpieczeństwo i sprawność użytkowania urządzenia. Resurs obejmuje podesty ruchome, ładowarki teleskopowe, dźwignice, ładowarki teleskopowe i wózki widłowe. Musi on być wykonany dla maszyn używanych, czyli starszych niż 1 rok. Jest wymagany przez Inspektorów Dozoru Technicznego przed wykonaniem okresowego przeglądu maszyny i dopuszczeniem jej do dalszej eksploatacji.

Kto określa stopień resursu?

Obowiązek każdorazowego określenia resursu jest nakładany na eksploatującego maszynę. To on zgodnie z wytycznymi jest odpowiedzialny za gromadzenie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystanie resursu urządzenia. Posiadanie takiej dokumentacji jest niezbędne do odbioru sprzętu przy corocznym badaniu przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeżeli użytkownik maszyny nie ma odpowiedniej wiedzy do przeprowadzenia resursu, wtedy warto takie zadanie powierzyć osobie znającej specyfikację urządzenia oraz warunki jego eksploatacji i konserwacji.

Kiedy maszyna osiąga resurs i jak go obliczyć?

Podstawowe parametry brane pod uwagę do obliczenia stopnia resursu określa ustawodawca. W przypadku takich maszyn jak podesty ruchome, ładowarki teleskopowe czy wózki widłowe potrzebne są informacje dotyczące m.in. ilości cykli pracy urządzenia, długości wykonywanych cykli pracy, przenoszonego obciążenia oraz wysokości podnoszenia. Urząd Dozoru Technicznego uznaje, że maszyna osiąga resurs UDT po 10 latach użytkowania lub po przepracowaniu przez nią 7, 8, 9 tysięcy godzin. Po przepracowaniu granicznej ilości godzin lub wcześniej, jeśli praca jest wykonywana w trudnych warunkach, urządzenie kwalifikuje się do Przeglądu Specjalnego, bez którego nie może dalej być użytkowane.

Obliczanie resursu UDT ma na celu określenie stopnia wykorzystania trwałości eksploatacyjnej urządzenia w określonym czasie pracy. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej kontroli i dokumentacji stopnia wykorzystania resursu. To niezbędne do okresowego przeglądu sprzętu przez inspektorów UDT.